تعیین موقعیت و ردیابی (AVL)

مدیریت ناوگان حمل و نقل

قابلیتها

  • قابلیت نمایش خودرو به صورت آنلاین بروی نقشه
  • قابلیت صحبت کردن با راننده به صورت یک طرفه و دو طرفه
  • قابلیت نمایش سرعت خودرو در هر لحظه
  • قابلیت نمایش میزان سوخت در هر لحظه
  • قابلیت خاموش و روشن کردن خودرو
  • قابلیت نمایش دما خودرو در هر لحظه
فروشگاه اینترنتی