theme wordpress
 

لوگو و هویت بصری

لوگو و هویت بصری

اکثر برندها و لوگوهای کمپانی های شناخته شده، میتوانند زنجیره ای از احساسات و وابستگی ها را در یک لحظه بیرون کشند.
در جهانی که مصرف کنندگان و مخاطبان شما با پیام های بازاریابی بمباران می شوند، جلب توجه و حفظ آن بسیار ارزشمند است.
بعد از موفقیت در ایجاد کسب و کار، مهمترین چیز جلب توجه مخاطبانتان می باشد در نتیجه باید برندی واضح، سازگار و مثبت ایجاد کنید.

تاثیرگذاری

لوگو و هویت بصری شما باید داستان برند شما را بصورت دقیق بازگو کند.- هرچه جزییات دقیق تر باشد داستان بیاد ماندنی تر خواهد بود –
ایجاد هویت بصری یعنی گرفتن داستان برند و ترجمه و تبدیل آن به عناصر طراحی، فرآیندی است که بیانگر خلاقیت و توجه به جزییات است.
ما طیف وسیعی از طراحی ها و الهامات را ارزیابی می نماییم تا هویت بصری و لوگویی که اهداف و علایق برند شما را به بهترین نحو منعکس نماید خلق کنیم.