اپليکيشن کوئیک پی

اپليکيشنی آسان برای زندگی آسان
با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بارکدخوان، انتقال وجه کارت به کارت، خرید بیمه شخص ثالث، خرید بلیت قطار، تله‌پرداز (پرداخت بدون کارت)، خرید سیم‌کارت‌، شرکت در مسابقات و جشنواره‌های کلوپ کوئیک پیو... بهره‌مند شوید.

اپلیکیشن

با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار

سیستم فروشگاه

با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار

کارتخوان

با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار

پرداخت

با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار
با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار
با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار با استفاده از اپلیکیشن کوئیک پی، علاوه بر دسترسی به تمامی خدمات * می‌توانید از امکانات کامل‌تری مانند دريافت موجودی، پرداخت سریع قبوض از طریق اسکن بار